HAVE FUN s.r.o
+421 911 454 552
Slovensky

Darčekové poukazy

Darčekové poukazy na lukostreľbu, darčekový poukaz nákup luku alebo výbavy v LUK.sk, darčekové poukazy na streľbu z kuše, darcekové poukazy na tímovú hru boj s lukom v lukostreleckej aréne LUK.sk

Darčekový poukaz na streľbu z kuše - rôzne typy kuší

Darčekový poukaz na streľbu z kuše zahŕňa 1,5 hodinovú streľbu (možné počas celého roka) buď z reflexnej alebo kladkovej kuše. Streľbe z každého typu kuše predchádza krátke úvodné zaškolenie k manipulácii a obsluhe kuše a bezpečnosti pri streľbe (cca 5 minút, okrem TAC 15i - tam je inštruktor po celý čas streľby). Strelec/strelci strieľajú následne…

17,00 €
celoročne 

Darčekový poukaz na kurz v lukostreľbe s inštruktorom pre 1/2/3 osobu/y

Záujemcom o jednorazový kurz lukostreľby v trvaní od 1,5 do 2 hodín (podľa typu kurzu a produktu) ponúkame možnosť obdarovať svojho blízkeho darčekovým poukazom. Ďarčekový poukaz je vystavený na meno a je prenosný na inú osobu len v prípade, že objednávateľ poukazu písomne požiada poskytovateľa služby (HAVE FUN s.r.o.) o zmenu obdarovaného pred uplynutím doby platnosti poukazu. …

44,00 €
celoročne 

Darčekový poukaz na streľbu z kladkového luku s inštruktorom

Pod vedením skúseného inštruktora môžete vyskúšať túto novodobú presnú zbraň, strieľanie je ľahšie ako z reflexného luku, rýchlejšie zvládnete kladkový luk, keďže je to niečo medzi lukom a kušou. S inštruktorom absolvujte 1,50 hodinový tréning, kde Vám vysvetlí základné princípy techniky presnej streľby. Možné…

49,00 €
k dispozícii 

Darčekové poukazy na nákup tovaru 50/100/200/300 Eur

V prípade, že chcete potešiť svojho známeho darčekom z lukostreľby a neviete presne čo by sa mu páčilo alebo bolo vhodné, dávame Vám možnosť kúpiť si darčekovú poukážku na nákup tovaru v hodnotách 50, 100, 200 a 300 Eur (vrátane DPH) a tak si obdarovaný môže sám vybrať čo sa mu najviac páči. Poukážku Vám vystavíme podľa Vášho želania na uveden…

50,00 €
k dispozícii 

Darčekový poukaz na streľbu zo superkuše TAC15i pre 1 osobu

Darčekový poukaz na streľbu zo superkuše TAC15i, ktorá má rýchlosť 400 fps (120 m/s), je veľmi presná, na 20 metrov dokážete strieľať do 1 centovej mince ! na 50 metrov do tenisovej loptičky. zahŕňa 2 hodinovú streľbu (možné počas celého roka). Streľbe z kuše predchádza zaškolenie k manipulácii a obsluhe kuše abezpečnosti pri streľbe, inštruktor je prítomný po…

65,00 €
celoročne 

Darčekový poukaz na superbalíček 5 typov lukov pre 1/2/3 osoby

Záujemcom o jednorazový kurz lukostreľby v trvaní od 1,5 do 2 hodín ponúkame možnosť obdarovať svojho blízkeho darčekovým poukazom. Ďarčekový poukaz je vystavený na meno a je prenosný na iné osoby len v prípade, že objednávateľ poukazu písomne požiada poskytovateľa služby (HAVE FUN s.r.o.) o zmenu obdarovaného pred uplynutím doby platnosti poukazu. Dačekový poukaz je platn…

69,00 €
celoročne 

Darčekový poukaz na superbalíček lukov a kuší pre 1/2/3 osoby

SUPERBALÍČEK  lukov a kuší je jedinečná možnosť vyskúšať si na jednom mieste streľbu z viacerých tradičných mechanických zbraní a moderných zbraní, konkrétne z kladkovej kuše, reflexnej kuše, longbow, tradičného maďarského luku a športového reflexného luku ako aj moderného kladkového luku pod vedením skúseného in…

99,00 €
celoročne k dispozícii pre 1 až 3 osoby 

Pozrite si aj